Diagnostika

Diagnostika transformátorov a tlmiviek na mieste ich inštalácie


Oblasť transformátorovej diagnostiky sa sústreďuje na stanovenie aktuálneho stavu výkonových a prístrojových transformátorov. Pre tento účel sa používajú bežné diagnostické metódy. Vykonávame meranie tg delta, kapacít, izolačných odporov, odporov vinutí a transformátorových prevodov... . V prípade nekonvenčných metód sa zameriavame na vývoj merania statického a dynamického odporu prepínača odbočiek.

Diagnostika transformátorov a tlmiviek v špecializovanom pracovisku Hesia Hall


Súčasťou špecializovaného pracoviska na opravu a rekonštrukcie transformátorov HESIA HALL je aj vysokonapäťové laboratórium, v ktorom naši pracovníci vykonajú diagnostiku transformátorov. Samozrejmosťou je vypracovanie meracej správy o stave zariadenia.