Ekologická likvidácia

Spoločnosť HESIA zabezpečuje na základe všetkých potrebných potvrdení manipuláciu a ekologickú likvidáciu starých alebo poškodených transformátorov, tlmiviek, olejov a odpadu s nimi spojenými.