História

1998
Spoločnosť HESIA, spol. s r.o. vznikla 22.06.1998 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1. Prvé sídlo spoločnosti bolo na Lamačskej ceste 1, v Bratislave. Predmetom činnosti spoločnosti boli predovšetkým revízie a opravy všetkých typov výkonových transformátorov a tlmiviek, bez obmedzenia ich výkonov a menovitých napätí. 
1999
V roku 1999 bolo zakúpené filtračné zariadenie na úpravu transformátorového oleja VH121. Modernizáciou prešli aj dve filtračné zariadenia na úpravu transformátorového oleja VH120. 
2001
V roku 2001 spoločnosť HESIA zakúpila celé portfólio diagnostických prístrojov na meranie výkonových transformátorov, vrátane automatického zariadenia na meranie izolácií od firmy AVO INTERNATIONAL LTD, USD. 
2009
Dňa 04.06.2009 sa spoločnosť presťahovala do nových vlastných priestorov na Agátovú ulicu 22, v Bratislave. Na novej adrese disponuje spoločnosť jednou z najmodernejších revíznych veží na území Slovenskej republiky. 
2010
Spoločnosť HESIA úspešne dokončila svoje vysokonapäťové laboratórium. 
 
2015
Spoločnosť HESIA začala svoje úspešné pôsobenie v Spojenom kráľovstve.  
2016
Spoločnosť HESIA začala svoje úspešné pôsobenie v Holandsku.